„Krwawa” prawda o mięsie hodowanym w laboratorium

Autor, Dr Joseph Mercola

Historia w skrócie:

 • Podczas gdy przemysł fałszywego mięsa jest reklamowany jako przyjazny dla środowiska i zrównoważony sposób wyżywienia świata, prawdziwym zamiarem jest odtworzenie tego rodzaju globalnej kontroli, jaką Monsanto i inni osiągnęli dzięki opatentowanemu rozwojowi nasion GMO (genetycznie zmodyfikowanych organizmów).
 • Naukowcy z University of California, Davis (UC Davis) ostrzegają, że mięso hodowane w laboratorium ma poważne wady środowiskowe. Zgodnie z ich analizą „cyklu życia od kołyski do bramy”, przemysł mięsny hodowany w laboratoriach wytwarza do 25 razy więcej CO2 niż tradycyjna hodowla zwierząt, co niweczy podstawowe ideologiczne podstawy, na których zbudowano ten przemysł.
 • Każdy kilogram mięsa hodowlanego wytwarza od 542 funtów (246 kilogramów) do 3325 funtów (1508 kg) emisji dwutlenku węgla, co sprawia, że ​​wpływ mięsa hodowlanego na klimat jest od czterech do 25 razy większy niż w przypadku konwencjonalnej wołowiny.
 • Obecnie większość firm zajmujących się hodowlą mięsa nadal stosuje płodową surowicę bydlęcą (FBS) jako pożywkę, którą otrzymuje się od nienarodzonych cieląt, które są wycinane z macicy i odsączane z krwi jeszcze za życia. Dlatego większość twierdzeń, że hodowane mięso jest wolne od zwierząt lub wolne od okrucieństwa wobec zwierząt, jest fałszywa.
 • Mission Barns opracowuje imitację bekonu wytwarzaną z mieszanki hodowanego mięsa, hodowanego na komórkach tłuszczu wieprzowego i białka grochu. Czy świnie, od których pobrano próbki komórek, były leczone „szczepionkami” mRNA, a jeśli tak, to czy hodowana wieprzowina i tłuszcz wieprzowy są bezpieczne do spożycia?

Podczas gdy przemysł fałszywego mięsa jest reklamowany jako przyjazny dla środowiska i zrównoważony sposób wyżywienia świata, prawdziwym zamiarem jest odtworzenie tego rodzaju globalnej kontroli, jaką Monsanto i inni osiągnęli dzięki opatentowanemu rozwojowi nasion GMO .

Ostatecznie mięso wytwarzane w laboratoriach jest gorsze dla środowiska niż żywy inwentarz i niewątpliwie pogorszy zdrowie ludzi, podobnie jak ziarna GMO.

Mięso hodowane w laboratorium jest gorsze dla środowiska niż bydło

Jak donosi San Francisco Chronicle , naukowcy z UC Davis ostrzegają, że mięso hodowane w laboratorium ma poważne wady środowiskowe, które nie są częścią rozmowy ani procesu decyzyjnego.

Zgodnie z ich analizą „ cyklu życia od kołyski do bramy ”, przemysł mięsny hodowany w laboratoriach wytwarza do 25 razy więcej CO2 niż tradycyjna hodowla zwierząt, co unieważnia podstawowe ideologiczne podstawy, na których zbudowano przemysł.

Jak zauważyli autorzy, inwestorzy zainwestowali miliardy dolarów w sektor mięsa na bazie komórek zwierzęcych (ACBM) w oparciu o teorię, że mięso hodowlane jest bardziej przyjazne dla środowiska niż wołowina. Ale ten szum opiera się głównie na błędnych analizach emisji dwutlenku węgla.

Głównymi źródłami emisji CO2 są procesy oczyszczania, które wymagają paliw kopalnych. Bakterie użyte do produkcji „mięsa” uwalniają endotoksyny, które muszą zostać usunięte z pożywki, w przeciwnym razie komórki nie będą się prawidłowo rozmnażać.

Jak zauważają autorzy:

„Hodowla komórek zwierzęcych jest tradycyjnie prowadzona przy użyciu składników pożywki wzrostowej, które zostały udoskonalone w celu usunięcia/zmniejszenia endotoksyn. Stosowanie tych metod udoskonalania znacząco przyczynia się do ekonomicznych i środowiskowych kosztów związanych z produktami farmaceutycznymi, ponieważ są one zarówno energochłonne, jak i zasobochłonne”.

Na podstawie tej oceny każdy kilogram mięsa hodowlanego powoduje emisję dwutlenku węgla od 542 funtów (246 kilogramów) do 3325 funtów (1508 kg), co powoduje, że wpływ mięsa hodowlanego na klimat jest od czterech do 25 razy większy niż w przypadku konwencjonalnej wołowiny.

Fałszywe twierdzenia oparte na nieistniejących technologiach

Analiza cyklu życia UC Davis wskazuje również, że kilka szacunków wpływu ACBM na klimat zależy od nowych technologii, które albo jeszcze nie istnieją, albo są mało prawdopodobne, aby działały.

Na przykład niektórzy proponowali hodowanie hydrolizatu cyjanobakterii w otwartych betonowych stawach, aby następnie „zbierać, sterylizować, hydrolizować i wykorzystywać jako pożywkę do wzrostu komórek zwierzęcych”. Problem polega na tym, że ta technologia nie jest obecnie używana, „ani nie jest obecnie bliska wykonalności” – zauważają autorzy.

Krótko mówiąc, twierdzenia wspierające przemysł mięsny są fikcją, ponieważ pomysł, że mięso hodowlane jest bardziej ekologiczną opcją, opiera się na nieistniejących technologiach, a nie na technologiach, które są w użyciu.

Poprzednie badania również wyszukują dziury w twierdzeniach środowiskowych

Inne badania również krytycznie odnosiły się do twierdzeń przemysłu ACBM. Na przykład artykuł z 2019 r. w czasopiśmie Frontiers in Sustainable Food Systems wykazał, że gdyby świat przeszedł na hodowane mięso, jego wpływ na globalne ocieplenie mógłby początkowo wydawać się korzystny. Jednak z biegiem czasu produkcja mięsa hodowlanego doprowadziłaby do większego ocieplenia.

Jak podsumowali autorzy:

„Przy stale wysokiej globalnej konsumpcji, hodowane mięso powoduje początkowo mniejsze ocieplenie niż bydło, ale różnica ta zmniejsza się w dłuższej perspektywie, a w niektórych przypadkach produkcja bydła powoduje znacznie mniejsze ocieplenie, ponieważ emisje CH4 nie kumulują się, w przeciwieństwie do CO2…

„Doszliśmy do wniosku, że hodowane mięso nie jest prima facie klimatycznie lepsze od bydła; jego względny wpływ zależy natomiast od dostępności zdekarbonizowanego wytwarzania energii i konkretnych systemów produkcji, które są realizowane”.

Fałszywe twierdzenia są na porządku dziennym

Pomimo takich analiz trudno byłoby znaleźć firmę zajmującą się hodowlą mięsa, która nie twierdzi, że generuje mniej gazów cieplarnianych niż hodowla zwierząt, chociaż niektórzy po prostu krążą wokół niej. Weźmy na przykład Mission Barns.

Mission Barns produkuje imitacje bekonu i klopsików, mieszając białko grochu z hodowanym mięsem i tłuszczem wieprzowym wytwarzanym przez hodowlę komórkową, aby nadać „mięsu” smak i aromat prawdziwej wieprzowiny. Jej strona internetowa zawiera następujące oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju:

„Rolnictwo zwierzęce generuje więcej emisji gazów cieplarnianych niż cały transport razem wzięty i jest głównym motorem wylesiania i zanieczyszczenia dróg wodnych. Uprawiane mięso jest znacznie bardziej przyjazne dla natury – zużywa mniej zasobów, aby chronić naszą planetę”.

Zauważ, że w rzeczywistości nie wysuwają żadnych bezpośrednich twierdzeń środowiskowych dotyczących ich własnego hodowanego mięsa. Zamiast tego argumentują, że hodowla zwierząt generuje więcej gazów cieplarnianych niż transport, co nie ma znaczenia, jeśli chodzi o określenie, która z dwóch opcji – hodowla lub mięso stworzone w laboratorium – jest lepsze dla środowiska.

Jeśli hodowla zwierząt generuje więcej gazów cieplarnianych niż transport, to mięso wytwarzane w laboratoriach również generuje więcej gazów cieplarnianych niż transport i prawdopodobnie kilka razy więcej.

Brzmi to jednak dobrze i jest na tyle zagmatwane, że większość czytelników nie zdaje sobie sprawy, że po prostu nie powiedzieli ci nic o swoim własnym zrównoważonym rozwoju.

Czy zwierzęta są krzywdzone przy wytwarzaniu fałszywego mięsa?

Mission Barns twierdzi również, że żadne zwierzę nigdy nie jest krzywdzone w procesie hodowli mięsa. Mówią, że wszystko, co jest potrzebne do wyhodowania mięsa, to „mała próbka [komórek tłuszczowych] od świni”, której biopsja nie szkodzi i prowadzi normalne, zdrowe życie. Pytanie brzmi, w czym hodowane są zebrane komórki?

Hodowane lub oparte na komórkach mięso musi być hodowane na pożywce bogatej w składniki odżywcze, a większość nadal używa FBS, który jest uzyskiwany z nienarodzonych cieląt, które są wycinane z macicy i osuszane z krwi za życia.

FBS jest od dawna stosowany w nauce, ponieważ jest idealną pożywką wzrostową. Do tej pory FBS był uważany za produkt uboczny konwencjonalnej produkcji mięsa. Podobno krowy nie są specjalnie zapładniane w celu pozyskania cieląt do FBS; raczej cielęta są uśmiercane za każdym razem, gdy przypadkowa ciężarna krowa jest poddawana ubojowi na mięso.

Jednakże, o ile FBS nie zostanie porzucone w całym przemyśle mięsnym, łatwo przewidzieć przyszłość, w której krowy będą hodowane i zapładniane tylko po to, by zaopatrywać przemysł podróbek mięsnych w FBS, co przeniesie zarówno marnowanie żywności, jak i okrucieństwo wobec zwierząt na zupełnie nowy poziom.

Znęcanie się nad zwierzętami na sterydach

Można argumentować, że przemysł fałszywego mięsa już teraz promuje bardziej nieprzyzwoitą formę okrucieństwa wobec zwierząt niż ogólnie hodowla zwierząt, widząc, jak zwiększone zapotrzebowanie na FBS będzie wymagało uboju większej liczby ciężarnych krów.

Czy jesteśmy absolutnie pewni, że krowy nie są zapładniane, a cielęta składane w ofierze tylko po to, by zaspokoić stale rosnące zapotrzebowanie na FBS? Jak donosi Nutraceuticals World :

„Biorąc pod uwagę kluczową rolę FBS w procesie produkcyjnym, wiele hodowanych mięs, które wkrótce trafią na rynek, nie będzie tak naprawdę całkowicie wolnych od zwierząt lub wolnych od okrucieństwa. Szybki wzrost hodowli mięsa spowodowałby większy popyt na FBS.

„Kilka firm, w szczególności Meatable i Future Meat, wprowadziło alternatywne techniki wzrostu, które nie wymagają FBS. Na razie jednak stymulacja wzrostu oparta na FBS jest nadal normą i nieco podważa twierdzenie, że hodowane mięso jest całkowicie humanitarne”.

W 2018 r. CSO Mission Barns, David Bowman, przekonywał, że „ płodowa surowica bydlęca nie jest dobrym pomysłem ”, ponieważ proces ten jest niezrównoważony. Wymaga uboju „co najmniej tyle krów, ile jest obecnie ubijanych” – powiedział.

W tamtym czasie Bowman przewidywał, że Mission Barns w odpowiednim czasie „opracuje własne receptury mediów, które zostaną opatentowane”.

Pytanie brzmi, czy firma wynalazła nowe medium, czy nadal korzysta z FBS? Twierdzenie „bez szkody dla zwierząt” naprawdę opiera się na tym szczególe i nie byłem w stanie tego potwierdzić w żaden sposób.

Co ChatGPT mówi o FBS i jego użyciu

Na marginesie, członek mojego zespołu niedawno rozmawiał z ChatGPT na temat wykorzystania FBS w przemyśle mięsnym. Oto kilka pytań i odpowiedzi z tej sesji.

Pytanie — Istnieje wiele artykułów na temat hodowli mięsnych wykorzystujących surowicę płodu bydlęcego do hodowli kultur, czy to prawda?

ChatGPT — według mojej wiedzy we wrześniu 2021 r. informacje dotyczące wykorzystania bydlęcej surowicy płodowej w produkcji wędlin hodowlanych są dokładne.

Tradycyjne metody hodowli komórek zwierzęcych do celów laboratoryjnych, w tym produkcja mięsa hodowlanego, często opierają się na zastosowaniu płodowej surowicy bydlęcej (FBS) lub surowicy bydlęcej jako pożywki wzrostowej. FBS zawiera różne czynniki wzrostu i składniki odżywcze niezbędne do proliferacji komórek.

Należy jednak zauważyć, że dziedzina hodowli mięsa szybko się rozwija, a naukowcy aktywnie badają alternatywne metody zmniejszania lub eliminowania zależności od składników pochodzenia zwierzęcego.

Stosowanie FBS budzi wątpliwości natury etycznej, ponieważ wiąże się z pobieraniem krwi od nienarodzonych cieląt. Co więcej, zwiększa to koszty i wyzwania związane ze skalowalnością produkcji mięsa hodowlanego.

W ostatnich latach poczyniono znaczne postępy w opracowywaniu wolnych od surowicy lub wolnych od zwierząt alternatyw dla kultur komórkowych w przemyśle mięsnym. Naukowcy badają podłoża roślinne i syntetyczne, które mogą dostarczyć niezbędnych składników odżywczych do wzrostu komórek.

Wysiłki te mają na celu uczynienie produkcji mięsa hodowlanego bardziej zrównoważoną, skalowalną i wolną od składników pochodzenia zwierzęcego.

Pytanie — Jaki jest proces oczyszczania surowicy z krwi płodu?

ChatGPT — proces oczyszczania FBS z krwi płodu zazwyczaj obejmuje kilka etapów oddzielania i izolowania surowicy od innych składników. Chociaż określone protokoły mogą się różnić, oto ogólny przegląd procesu:

 1. Pobieranie — Płodowa krew bydlęca jest pobierana z płodów krów poddanych ubojowi. Krew zazwyczaj uzyskuje się poprzez sekcję płodu i pobranie jej w procesie zwanym wykrwawieniem.
 2. Krzepnięcie i separacja — Zebraną krew pozostawia się do skrzepnięcia w temperaturze pokojowej lub w warunkach chłodniczych. W tym czasie krew naturalnie krzepnie, tworząc żelową substancję zwaną skrzepem. Skrzep zawiera krwinki czerwone, krwinki białe i inne składniki komórkowe.
 3. Wirowanie — skrzep jest następnie poddawany wirowaniu, procesowi, który obejmuje wirowanie próbki z dużą prędkością. To oddziela surowicę, która jest przezroczystą, płynną częścią, od skrzepu i resztek komórkowych. Proces wirowania opiera się na zasadzie różnic gęstości w celu wyizolowania surowicy.
 4. Filtracja — w celu dalszego usunięcia wszelkich pozostałych resztek komórkowych lub zanieczyszczeń, serum jest często filtrowane przez drobne filtry. Ten krok pomaga uzyskać bardziej oczyszczone serum poprzez usunięcie cząstek stałych i niepożądanych substancji.
 5. Sterylizacja — oczyszczona surowica może zostać poddana procesom sterylizacji, takim jak filtracja przez filtry do sterylizacji lub obróbka cieplna, aby zapewnić usunięcie wszelkich potencjalnych mikroorganizmów lub zanieczyszczeń, które mogłyby zagrozić jakości i bezpieczeństwu surowicy.

Uzyskany oczyszczony FBS jest następnie zazwyczaj przetwarzany na małe porcje, zamrażany i przechowywany w niskich temperaturach w celu utrzymania jego stabilności i jakości, aż będzie gotowy do użycia jako pożywka wzrostowa w hodowli komórkowej, w tym w produkcji hodowanego mięsa.

Należy zauważyć, że w zależności od producenta lub dostawcy FBS mogą istnieć określone protokoły i odmiany. Proces oczyszczania może również obejmować dodatkowe etapy lub modyfikacje w oparciu o zamierzone zastosowanie i wymagania jakościowe surowicy.

Pytanie – Czy cielęta są abortowane?

ChatGPT — W kontekście wykorzystania FBS do hodowli komórkowej, surowicę zazwyczaj pobiera się z płodów bydlęcych uzyskanych od ciężarnych krów w rzeźniach. Płody nie są celowo usuwane w celu produkcji FBS. Zamiast tego są zbierane jako produkt uboczny przemysłu mięsnego.

Podczas uboju ciężarnych krów usuwane są płody i pobierana jest ich krew. Ta krew jest następnie przetwarzana w celu ekstrakcji surowicy, która zawiera niezbędne czynniki wzrostu i składniki odżywcze do hodowli komórkowej. Stosowanie FBS jest od dawna praktyką w badaniach biomedycznych i biotechnologicznych.

Pytanie : Więc aby stworzyć hodowane mięso, są zależni od przemysłu mięsnego w przetwarzaniu abortowanych płodów cieląt w celu pobrania z nich krwi?

ChatGPT — przepraszam, jeśli moja poprzednia odpowiedź spowodowała jakiekolwiek zamieszanie. Gwoli wyjaśnienia, stosowanie FBS w hodowli komórkowej, w tym w produkcji hodowanego mięsa, wiąże się z pozyskiwaniem krwi z płodów bydlęcych. Jednak gromadzenie FBS nie jest bezpośrednio związane z celowymi aborcjami.

Źródłem FBS są przede wszystkim ciężarne krowy, które są już poddawane ubojowi w celu produkcji mięsa. Zbieranie FBS występuje podczas tego procesu jako produkt uboczny, a nie jako główny cel. Płody nie są celowo usuwane wyłącznie w celu ekstrakcji FBS.

Pytanie : W jaki sposób aborcja nie jest zamierzona, jeśli matka cielęcia zostaje zabita?

ChatGPT — przepraszam za zamieszanie spowodowane moimi poprzednimi odpowiedziami. Kiedy ciężarne krowy są ubijane w celu produkcji mięsa, w wyniku tego procesu następuje pobranie FBS. Celem uboju jest pozyskanie mięsa od krów, a nie konkretnie pobranie krwi płodowej. Płody nie są celowo usuwane w celu pobrania FBS.

Podczas procesu uboju, jeśli krowa zajdzie w ciążę, płody są usuwane w ramach ogólnej procedury. To właśnie ta krew płodowa jest następnie pobierana i przetwarzana w celu uzyskania FBS. Celem uboju jest produkcja mięsa, a zbieranie FBS jest produktem ubocznym tego procesu.

Pytanie — Więc to jest przypadkowa aborcja?

ChatGPT — Tak, w kontekście pobierania FBS można to nazwać przypadkową aborcją… Pobieranie FBS z tych płodów jest uważane za produkt uboczny przemysłu mięsnego, a nie zamierzoną aborcję w celu ekstrakcji FBS.

Pytanie : Czy zatem przemysł mięsny jest zależny od przypadkowych aborcji cieląt w przemyśle mięsnym?

ChatGPT — W obecnym stanie przemysłu mięsnego, stosowanie FBS jako pożywki wzrostowej polega na pobieraniu krwi płodowej od ciężarnych krów poddawanych ubojowi w celu produkcji mięsa.

Należy jednak zauważyć, że ta zależność od FBS i jej powiązania z przemysłem mięsnym jest raczej kwestią wygody i tradycji niż podstawowym wymogiem produkcji mięsa hodowlanego… Podczas gdy FBS jest obecnie powszechnie stosowany, branża aktywnie poszukuje alternatyw, aby przenieść w kierunku bardziej zrównoważonego i etycznego podejścia.

Pytanie — Wygląda na to, że obecnie nie istnieją alternatywy dla FBS, więc wszystko jest hipotetyczne.

ChatGPT — Podczas gdy alternatywy dla FBS są aktywnie badane i opracowywane, prawdą jest, że według mojej wiedzy we wrześniu 2021 r., pozbawione surowicy lub zwierząt alternatywy dla FBS w produkcji mięsa hodowlanego nie są jeszcze powszechnie dostępne ani komercyjnie wdrażane.

Warto jednak zauważyć, że w tej dziedzinie dokonuje się postęp naukowy… Chociaż powszechne przyjmowanie tych alternatyw może nadal być w toku, nie jest trafne stwierdzenie, że wszystkie wysiłki mające na celu znalezienie alternatyw dla FBS są czysto hipotetyczne. W tej dziedzinie trwają prace badawczo-rozwojowe, a przemysł mięsny aktywnie pracuje nad zmniejszeniem uzależnienia od surowców pochodzenia zwierzęcego, takich jak FBS.

Wskazane jest zapoznanie się z nowszymi źródłami lub aktualizacjami w branży hodowli mięsa w celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji na temat postępów w produkcji mięsa hodowlanego pozbawionych surowicy lub wolnych od zwierząt alternatyw dla FBS.

Pytanie — Trwające badania są nadal hipotezą i obecnie nie istnieje żadna alternatywa.

ChatGPT — Masz rację, że trwające badania i rozwój alternatyw dla FBS w produkcji mięsa hodowlanego nie gwarantuje natychmiastowej dostępności realnych alternatyw. Chociaż podejmowane są wysiłki, wdrażanie i komercjalizacja tych alternatyw wciąż trwa.

Według mojej wiedzy we wrześniu 2021 r. alternatywy dla FBS bez surowicy lub zwierząt nie są jeszcze szeroko stosowane w przemyśle mięsnym. Chociaż istnieją obiecujące postępy i trwają badania, można stwierdzić, że obecnie nie istnieje żadna powszechnie akceptowana i dostępna komercyjnie alternatywa dla FBS.

Pytanie — Jakie realne opcje są bliskie?

ChatGPT — Odkąd przestałem dysponować wiedzą we wrześniu 2021 r., nastąpił postęp w badaniach i rozwoju alternatyw dla FBS w produkcji mięsa hodowlanego. Chociaż nie istnieje jeszcze powszechnie akceptowana i dostępna na rynku alternatywa, kilka potencjalnych opcji okazało się obiecujących i są aktywnie badane. Oto kilka godnych uwagi przykładów:

 1. Pożywki roślinne — Naukowcy badają zastosowanie ekstraktów i preparatów roślinnych jako substytutu FBS. Czynniki wzrostu i składniki odżywcze pochodzenia roślinnego mogą dostarczyć niezbędnych składników do hodowli komórkowej. Przykłady obejmują białko sojowe, ekstrakty drożdżowe i czynniki wzrostu pochodzenia roślinnego.
 2. Pożywki syntetyczne wolne od zwierząt — opracowywane są formuły pożywek syntetycznych, składające się z chemicznie zdefiniowanych składników odżywczych, w celu wspierania wzrostu komórek w produkcji mięsa hodowlanego. Te syntetyczne alternatywy mają na celu zapewnienie precyzyjnej kontroli nad składem składników odżywczych i wyeliminowanie konieczności stosowania składników pochodzenia zwierzęcego.
 3. Białka rekombinowane — Rekombinowane białka, wytwarzane za pomocą technik inżynierii genetycznej, są badane jako potencjalna alternatywa dla FBS. Białka te można zaprojektować tak, aby naśladowały czynniki wzrostu obecne w FBS i wspierały wzrost komórek w środowisku wolnym od surowicy.
 4. Podejścia oparte na komórkach — Innym kierunkiem badań jest opracowanie podejść opartych na komórkach w celu wytworzenia niezbędnych czynników wzrostu i składników odżywczych. Obejmuje to genetycznie zmodyfikowane komórki, które wytwarzają wymagane czynniki lub wykorzystujące komórki zwierzęce, które mogą wydzielać niezbędne składniki do pożywek hodowlanych.

Czy świnie traktowane mRNA są używane w hodowli wieprzowej?

Ostatnie pytanie, jakie mam, brzmi: czy świnie, od których Mission Barn pobiera próbki, są leczone „szczepionkami” mRNA?

W artykule z 11 maja zwróciłem uwagę, że producenci wieprzowiny w USA i Kanadzie stosują modyfikowalne „ szczepionki” oparte na mRNA w swoich stadach od 2018 r. zatwierdzona jest sama platforma mRNA.

Wszystkie niestandardowe iniekcje mRNA utworzone przy użyciu tej platformy są nieprzetestowane.

Bezpieczeństwo zakłada się na podstawie pojedynczego badania z udziałem 748 prosiąt , którym podano dwie dawki nieokreślonej iniekcji mRNA Sequivity. Spośród nich 29,8% doznało poważnego zdarzenia niepożądanego, w tym 24 zgonów.

Dodając do siebie śmierć, anoreksję (wyniszczenie) i nieoszczędność (brak rozwoju), 11,5% zwierząt zginęło w wyniku obrażeń poszczepiennych. To strata więcej niż 1 na 10 zwierząt, co nie wydaje się bezpieczne.

Co więcej, nie ma żadnych badań bezpieczeństwa związanych ze spożyciem przez ludzi zwierząt poddanych działaniu Sequivity, nie mówiąc już o mięsie wyhodowanym z komórek poddanych działaniu mRNA.

Władze ds. zdrowia twierdzą, że nie ma żadnych problemów związanych z jedzeniem mięsa poddanego działaniu mRNA, ale nie mają absolutnie żadnych dowodów na poparcie tego. To czyste domysły oparte na niesprawdzonych założeniach.

Tymczasem ostatnie badania pokazują, że szczepionki mRNA COVID-19 firmy Pfizer i Moderna są silnie zanieczyszczone promotorami małpiego wirusa 40 (SV40), o których od dziesięcioleci podejrzewano, że powodują raka u ludzi i teoretycznie mogą modyfikować ludzki genom.

Czy strzały zwierzęcego mRNA są również zanieczyszczone SV40? Jeśli tak, czy jest możliwe, że te i/lub inne zanieczyszczenia DNA mogą modyfikować genom świni? A jeśli tak, to co z tego wyniknie, jeśli komórki genetycznie zmodyfikowanej świni zostaną użyte do hodowli mięsa?

W tej chwili nie mam odpowiedzi na żadne z tych pytań i dlatego niepokoi mnie fałszywy bekon Mission Barns, nawet jeśli nie używają FBS.

Mission Barns twierdzi, że nigdy nie stosowano żadnych antybiotyków, ale co ze szczepionkami, w szczególności z terapią genową mRNA ? Ogólnie rzecz biorąc, branża podrabianego mięsa ma przed sobą długą drogę, zanim uzyska odpowiedzi na wszystkie istotne pytania.

Do tego czasu zalecam unikanie nie tylko wszystkich hodowanych mięs, ale także konwencjonalnej wieprzowiny, widząc, jak terapia genowa mRNA jest dozwolona nawet w ekologicznej wieprzowinie.

Oryginalnie opublikowane przez Mercolę . 

Link żródłowy https://www.activistpost.com/2023/06/the-bloody-truth-about-lab-grown-meat.html

50% LikesVS
50% Dislikes

Dodaj komentarz

You might like