Dowody na placebo w unijnych dawkach Pfizer-BioNTech

Niemieccy naukowcy odkrywają dowody na to, że unijne partie Pfizer-BioNTech zawierały placebo

Autor, Robert Kogon

Brownstoe Institute

Niemieccy naukowcy odkryli zaskakujące dowody na to, że znaczna część partii szczepionki Pfizer-BioNTech Covid-19 wdrożonej w Unii Europejskiej mogła w rzeczywistości składać się z placebo – a zatem nie została nawet poddana testom kontroli jakości przez niemiecką agencję który był zasadniczo odpowiedzialny za zatwierdzenie ich uwolnienia.

Naukowcy, dr Gerald Dyker, profesor chemii organicznej na Uniwersytecie Ruhry w Bochum i dr Jörg Matysik, profesor chemii analitycznej na Uniwersytecie w Lipsku, należą do grupy pięciu niemieckojęzycznych naukowców, którzy publicznie podnoszą pytań o jakość i bezpieczeństwo szczepionki BioNTech (jak to się nazywa w Niemczech) przez ostatnie półtora roku. 

Niedawno pojawili się w internetowym programie Punkt.Preradovic niemieckiej dziennikarki Mileny Preradovic, aby omówić zmienność partii. Ich punktem wyjścia było ostatnie duńskie badanie, które wykazało ogromne zróżnicowanie zdarzeń niepożądanych związanych z różnymi partiami szczepionki Pfizer-BioNTech lub BNT162b2 zgodnie z naukową nazwą kodową. Poniższy rysunek z badania duńskiego ilustruje to zróżnicowanie.

Pokazuje, że partie stosowane w Danii, które są reprezentowane przez punkty na wykresie, zasadniczo dzielą się na trzy grupy. 

„Zielone partie” skupione wokół zielonej linii mają umiarkowany lub umiarkowanie wysoki poziom powiązanych z nimi zdarzeń niepożądanych. W dyskusji z Preradoviciem Gerald Dyker bierze przykład z zielonego punktu najbardziej wysuniętego na prawo.

Jak wyjaśnia, jest to partia, która była najczęściej stosowana w Danii, przy czym podano nieco ponad 800 000 dawek. Te 800 000 dawek wiąże się z około 2000 podejrzewanymi zdarzeniami niepożądanymi, co daje wskaźnik zgłaszania jednego podejrzewanego zdarzenia niepożądanego na około 400 dawek. Jak to ujął Dyker: „To nie jest mała kwota, jeśli porównamy to z tym, co wiemy inaczej ze szczepionek przeciw grypie”. Według obliczeń Dykera zielone partie stanowią ponad 60 procent duńskiej próbki.

Istnieją wtedy „niebieskie partie” skupione wokół niebieskiej linii, które są oczywiście związane z wyjątkowo wysokim poziomem zdarzeń niepożądanych. Jak zauważa Dyker, w Danii podano nie więcej niż 80 000 dawek którejkolwiek z niebieskich serii – co sugeruje, że te szczególnie złe partie mogły być po cichu wycofane z rynku przez organy ds. zdrowia publicznego. 

Niemniej jednak z tymi partiami wiązało się aż 8 000 podejrzanych zdarzeń niepożądanych. Osiem tysięcy z 80 000 dawek dałoby wskaźnik zgłaszania jednego podejrzewanego zdarzenia niepożądanego na każde dziesięć dawek – a Dyker zauważa, że ​​niektóre z niebieskich partii są rzeczywiście powiązane ze wskaźnikiem zgłaszania nawet jednego podejrzewanego zdarzenia niepożądanego na każde sześć dawek !

Według obliczeń Dykera, niebieskie partie stanowią mniej niż 5 procent całkowitej liczby dawek uwzględnionych w duńskim badaniu. Niemniej jednak są one związane z prawie 50 procentami z 579 zgonów zarejestrowanych w próbce.

Wreszcie mamy „żółte partie” skupione wokół żółtej linii, która, jak widać powyżej, ledwo schodzi z osi x. Według obliczeń Dykera, żółte partie stanowią około 30 procent całości. Dyker zauważa, że ​​obejmują one partie obejmujące około 200 000 podanych dawek, które są związane z dosłownie zerowymi podejrzewanymi zdarzeniami niepożądanymi.

Jak to ujął Dyker, „złośliwi” obserwatorzy mogą zauważyć, że „tak wyglądałyby placebo”. 

A złośliwi obserwatorzy mogą mieć rację. Dyker i Matysik porównali bowiem numery partii zawarte w duńskim badaniu z publicznie dostępnymi informacjami o seriach zatwierdzonych do zwolnienia i dokonali zaskakującego odkrycia, że ​​prawie żadna z nieszkodliwych partii, w przeciwieństwie do serii bardzo złych i niezbyt złych, , wydają się w ogóle podlegać jakimkolwiek testom kontroli jakości.

Większość obserwatorów nie wie, że to właśnie niemiecka agencja regulacyjna, Instytut Paula Ehrlicha (PEI), jest zasadniczo odpowiedzialna za kontrolę jakości wszystkich dostaw szczepionek firmy Pfizer-BioNTech w UE. (Instytut nosi imię niemieckiego immunologa i laureata Nagrody Nobla Paula Ehrlicha, a nie oczywiście profesora biologii ze Stanford o tym samym nazwisku).

Odzwierciedla to fakt, że faktycznym legalnym producentem szczepionki, a także posiadaczem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE, jest niemiecka firma BioNTech, a nie jej bardziej znany amerykański partner Pfizer. (Zobacz tutaj , aby uzyskać powiązaną dokumentację).

Dyker i Matysik stwierdzili, że PEI przetestował i zatwierdził do wypuszczenia wszystkie bardzo złe „niebieskie” partie, przytłaczającą większość niezbyt złych „zielonych” partii, ale prawie żadnej z nieszkodliwych „żółtych” partii – tak jakby PEI wiedział z góry, że te partie są bezproblemowe. 

Pokazuje to poniższy slajd z prezentacji Dykera podczas wywiadu Punkt.Preradovic. Tytuł brzmi: „Które partie z duńskiego badania zostały przetestowane przez Instytut Paula Ehrlicha i zatwierdzone do wypuszczenia?”

W kolumnie PEI każdej z tabel „ja” oznacza oczywiście, że partia była badana, „nein” oznacza, że ​​nie. Należy zauważyć, że przetestowano tylko pierwszą partię w „żółtej” tabeli.

Podpis pod tą tabelą brzmi: „PEI generalnie nie uważał testowania nieszkodliwych„ żółtych partii ”za konieczne”.

Jak ujął to Dyker, z godną uwagi powściągliwością, „potwierdzałoby to początkowe podejrzenie, że być może w rzeczywistości są one czymś w rodzaju placebo”.

Lub, krótko mówiąc, parafrazując ustalenia niemieckich naukowców na temat zmienności partii Pfizer-BioNTech, wydawałoby się, że dobry był zły, zły był bardzo zły, a bardzo dobry był roztwór soli.

(Pełny wywiad Punkt.Preradovic z Geraldem Dykerem i Jörgiem Matysikiem jest dostępny  tutaj  w języku niemieckim z angielskimi napisami. Powyższe tłumaczenia są autorstwa autora.)

Źródło https://brownstone.org/articles/scientists-uncover-evidence-eu-pfizer-biontech-batches-included-placebos/

50% LikesVS
50% Dislikes

Dodaj komentarz

You might like