Ciemnogród – Roz.1 – Wstęp do datowania cz.4/5

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=tf3kgGnopEQ

Strona WWW: https://lalartu.com

Niniejszy materiał stanowić ma w pewnym sensie wstęp do datowania trzech dość istotnych mezopotamskich tabliczek matematycznych. Wprowadza nas więc w różne problematyczne zagadnienia związane z historią światową, by w następnej części zająć się urealnieniem datowania. Część pierwsza z racji na swą objętość, została podzielona na pięć części. W nich spróbujemy odpowiedzieć sobie na takie pytania, jak:

Czy na przestrzeni epok mieliśmy progres, czy jednak regres cywilizacyjny?

Czy technologia budowania z idealnie obrobionych i spasowanych bloków kamiennych miała zasięg jedynie lokalny, czy też światowy?

Od jakiego okresu nasi najwięksi historycy akademiccy uważają naszą historię za prawdziwą, a nie mityczną?

Kim byli starożytni Enetowie (później zwani Venetami), którzy zapoczątkowali istnienie Wenecji?

Czy nasza najstarsza wyliczanka dla dzieci może zawierać w sobie przekaz odnoszący się do historii związanej z założycielem tego ludu Eneaszem?

Kiedy miał miejsce ostatni kataklizm globalny?

Czy mógł on mieć miejsce w XVIII lub też XIX wieku, jak głoszą o tym rosyjscy badacze?

Dlaczego Piotr Wielki swą nową stolicę Petropolis wznosił akurat w tym konkretnym miejscu?

Czy znajdowały się tam ruiny starożytnego miasta?

Kim były rody takie, jak Piastowie, dzierżące władzę w Europie do pierwszej połowy XIV wieku?

Czy teza o tym, że Polska aż od czasów Mieszka I była nieustannie państwem chrześcijańskim jest jawnym kłamstwem, czy też prawdą? Czy Zygmunt III Waza był faktycznie 44 królem Polski, jak rzekomo ma o tym głosić warszawska Kolumna Zygmunta?

Kto tak naprawdę sprawował władzę w słowiańskim kraju nad Wisłą aż do czasów rozbiorów?

Do kogo należała najdłuższa rachuba, którą co poniektórzy przypisują Słowianom?

Dlaczego Tartaria i Tartarzy zwani przez naszych przodków ludźmi “z piekła rodem”, nie mieli nic wspólnego ze Słowianami?

Kim tak naprawdę są dzisiejsi “Rosjanie”, którzy przywłaszczyli sobie jedynie tą nazwę w czasach Iwana Groźnego, przy głośnym sprzeciwie Rzeczpospolitej Obojga Narodów?

Fakty i mity o Czyngis-chanie… Skąd nasi przodkowie znaleźli się w Panonii, którą nasze kroniki okrzyknęły “kolebką Słowian”?

Kto dopuszczał się czystek etnicznych i religijnych na terenie dawnej Chazarii – wyznawcy judaizmu, czy też jednak sami Żydzi?

Kim był Olaus Magnus (Olaus Mag)? Dlaczego Goci (z gr. Scyci), nie mieli nic wspólnego ze Szwedami, a tym samym i Niemcami, którzy z kolei przywłaszczyli sobie nazwę “Germanie”?

Wszystko to i wiele więcej szczegółów znajdziecie w pięciu odcinkach pierwszej części Ciemnogrodu.

50% LikesVS
50% Dislikes

Dodaj komentarz

You might like